Thông tin dự án

Tên dự án: Bảng điện tử Cầu 30 tháng 04 – Thành phố Vị Thanh
Địa Chỉ:
Hạng mục:
Năm:

Bảng điện tử Cầu 30 tháng 04 - Thành phố Vị Thanh 

 

VIETKING - www.manhinhled.com.vn

VIETKING hoàn thành công trình cung cấp lắp đặt 2 bảng điện tử double color P20 outdoor, kích thước 14mx1m Cầu 30/4 Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

 

Dự án liên quan