Thông tin dự án

Tên dự án: CHO THUÊ MÀN HÌNH LED CHƯƠNG TRÌNH THE CHARITY POLO CUP VIETNAM 2015
Địa Chỉ: TP.HCM
Hạng mục: CHO THUÊ
Năm:

CHƯƠNG TRÌNH THE CHARITY POLO CUP VIETNAM 2015

 

Màn hình led VIETKING đồng hành với Đêm tiệc Gala Dinner đấu giá để gây quỹ từ thiện The Charity Polo Cup in Vietnam 2015.

Màn hình LED 1

Màn hình LED 2

Màn hình LED 3

Màn hình LED 4

Màn hình LED 5

Màn hình LED 6

Dự án liên quan