Thông tin dự án

Tên dự án: CHƯƠNG TRÌNH “BAO LA TÌNH NGƯỜI”
Địa Chỉ: TP. HCM
Hạng mục: Cho Thuê
Năm:

CHƯƠNG TRÌNH "BAO LA TÌNH NGƯỜI"

 

Màn hình led VIETKING đồng hành với Chương trình "Bao La Tình Người" - Sân khấu 126.

Cho Thuê Màn Hình Led 1

Cho Thuê Màn Hình Led 2

Cho Thuê Màn Hình Led 3

Cho Thuê Màn Hình Led 4

Cho Thuê Màn Hình Led 5

Cho Thuê Màn Hình Led 6

Cho Thuê Màn Hình Led 7

Cho Thuê Màn Hình Led 8

Cho Thuê Màn Hình Led 8

Dự án liên quan