Thông tin dự án

Tên dự án: CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 40 NĂM GIẢI PHÓNG QUẢNG NAM
Địa Chỉ:
Hạng mục:
Năm:

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 40 NĂM GIẢI PHÓNG QUẢNG NAM

 

VIETKING - www.mahinhled.com.vn

VIETKING hoàn thiện bàn giao 08 màn hình LED full color Outdoor và 02 bảng điện tử LED double color CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 40 NĂM GIẢI PHÓNG TỈNH QUẢNG NAM ngay vòng xoay Thị xã Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam

Dự án liên quan