Ứng dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng ở Việt Nam
Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam đèn LED được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp quảng cáo và đặc biệt là chiếu sáng cầu đường, thay thế đèn sợi đốt làm đèn tín hiệu giao thông ở nhiều tuyến đường.